logo


Administrowanie

Status HuMo-gen
Wersja PHP7.3.7
Baza danychBrak połączenia z bazą danych! Aby połączyć bazę danych MySQL z HuMo-gen, wypełnij następujące ustawienia:
Ustawienie bazy danychBaza danych wartośćPrzykładowy dostawca strony internetowejPrzykład dla XAMPP
Host bazy danychlocalhostlocalhost
Nazwa użytkownika bazy danychdatabase_usernameroot
Hasło do bazy danychdatabase_password
Nazwa bazy danychdatabase_namehumo-gen
Na komputerze lokalnym zainstaluj także bazę danych TAK, zainstaluj także bazę danychNIETAK
Zapisz ustawienia i połącz się z bazą danych

Czasami konieczne jest dodanie tych wierszy do plików /php.ini i admin /php.ini w celu aktywacji sterownika PDO:
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=pdo_mysql.so